• Item thumbnail

    עו"ד יורם נחימובסקי

    עסקים ומקומות בינלאומיים הם ההתמחות המיוחדת שלנו הקמת חברות • הנהלת וייעוץ עסקים • תרגומי מסמכים חוזי קניה ומכירה של נדל”ן • פטנטים • רשיונות זכויות יוצרים וכ’ו ייצוג אזרחי ופלילי בבית המשפט דוברי עברית

    212-964-5056
    299 Broadway, New York, NY 10007