תמונה

ד"ר דב גולשטיין

התמחות מיוחדת בפוריות ילדי מבחנה

גניקולגיה כללית