תמונה

טל בייצר

ביצוע בדיקות משפטיות בארץ ומתן חוות דעת

ייצוג הרכישה/מכירה של נכסים ברחבי הארץ

טיפול בנושאי הגבלות להוציא/ לחדש דרכון ישראל

עיכוב יציאה מהארץ

ייצוג חייבים

ייצוג זוכים