תמונה

Carmel Grocery

המרכז למוצרים ישראליים ומזרחיים , המכולת הויצקה ביותר בקווינס